Firefox 46 ... มีอะไรใหม่

วันนี้ขอมาแบบสั้น ๆ กุด ๆ อากาศร้อนมาก...

นี่แหละ... มันมีการเปลี่ยนแปลงแค่นี้แหละ อะไรนะ ไม่เห็นเหรอ?


นี่ครับ หน้าเกี่ยวกับมันมี What's new โผล่มา คลิกไปก็เข้า Release Notes นั่นแหละ...

ความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
  • ปรับปรุงความปลอดภัยของ JavaScript JIT Compiler
  • GTK3 Integration (เฉพาะ GNU/Linux)
  • แก้ไข WebRTC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียร
  • อื่น ๆ อ่าน Release Notes และ รอ Mozilla Thailand Community
 จบนะ..


งวดหน้า...  7 มิถุนายน 2559

ความคิดเห็น