โพสต์

Firefox 65 เปลี่ยนภาษาได้ในตัว รองรับ AV1 และ WebP แล้ว

ตั้งคาด 62