บทความ

Firefox 58 รุ่นแรกของปีก็ยังคงเร็วขึ้นอีก!

เพราะขึ้นปี 2561 แล้ว ผมเลยต้องมานั่งเขียนสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่คาดหวัง แบบที่ทำทุก ๆ ปีไงล่ะ!