Chrome 35 Stable ออกแล้วไง...

จริง ๆ นะ ไม่จำเป็นต้องมาเขียนก็ได้ จะเอาไปกองรวมกับเวอร์ชั่นหน้าแบบ Opera ก็ได้ แต่ก็นะ ทำมาตลอดแล้วนี่ จู่ ๆ ละเลยก็เหมือนทิ้งขว้าง


เวอร์ชั่นนี้ก็ 35.0.1916.114 m แล้ว การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ก็ เพิ่มฟีเจอร์ให้ JavaScript, Unprefix Shadow DOM, เพิ่ม API ใหม่ให้ app กับ extension, ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ


จบแล้ว.

ความคิดเห็น